Servis Grejalica

Servis Grejalica

Servis svih vrsta grejalica na teritoriji Beograda – brzo, kvalitetno i profesionalno. Dežurna služba 24h dnevno. Dolazak na adresu i originalni rezervni delovi su deo naše ponude za fizička i pravna lica. Većinu kvarova na vašim grejalicama otklanjamo na licu mesta. Kvarovi na grejnim telima su česti i zadaju glavobolju. Zato naši električari brzo i povoljno otklanjaju sve vrste kvarova na vašim grejalicama. 064/4025601

Servis i popravka grejalica obuhvata:

  • Zamena grejača
  • Zamena termostata
  • Popravka instalacije
  • Zamena naponskog kabla
  • Popravka elektronike

Servis grejalica Beograd

Veoma je važno da se pridržavate ovih sigurnosnih uputstava da bi izbegi povrede i oštećenje grejalice. Takođe pročitajte uputstva za korišćenje pre upotrebe grejalice. Sačuvajte uputstvo za dalje korišćenje. Ne koristite grejalicu ukoliko je ona oštećena. Na prvi znak oštećenja ili neobičnog zvuka ili mirisa, isključite grejalicu i izvucite utikač iz utičnice u zidu. Ako se ovo dogodi kontaktirajte našu dežurnu službu i zakažite električara. Ne koristite grejalicu ukoliko je oštećen kabl napajanja. Oštećeni kabl mora se odmah zameniti. Postoji opasnost od strujnog udara. Kad želite da isključite uređaj iz utičnice u zidu ne vucite kabl već držite električnu utičnicu. U suprotnom može da dođe do oštećenja prekidača i kabla što može izazvati opasnost od strujnog udara.

Servis grejalica Beograd

Nikada ne skidajte bilo koji deo sa grejalice. Ne gurajte predmete u otvore grejalice. To može da prouzrokuje strujni udar! Nikada ne stavljajte grejalicu u vodu ili u bilo koju drugu tečnost. Voda u kombinaciji sa strujom može da izazove strujni udar opasan po život. Servis i popravka grejalica BEOGRAD. Ako niste iz Beograda, pozovite za savet ili pomoć. Rado ćemo vam izaći u susret. Naše znanje i iskustvo delimo sa vama.

064/4025601